הכנס השנתי השישי לבנייה ירוקה

ILGBC - המועצה הישראלית לבנייה ירוקה

כנס בניין שכונה עיר 2017 – הכנס השנתי השישי לבנייה ירוקה בישראל